Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Jesus som vår yppersteprest – del 2/4

Ryenberget menighet, 2. april, 2022

Bibelbok/tema: Mosebøkene