Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Konfirmasjonsgudstjeneste, 5. søndag i påsketiden

Ryenberget menighet, 2023-05-07

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Dagens tekst er Joh.15,1-8. I den teksten sier Jesus at han er det sanne vintre. Han sier også at vi er grenene på dette treet og vi kan bære mye frukt hvis vi blir i ham. Hva slags frukt snakker Jesus om? Det er noe av det Håkon ser nærmere på i dag.