Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Ryenberget menighet, 2022-05-26

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes