Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kristi Himmelfartsdag

Ryenberget menighet, 26. mai, 2022

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes