Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 13. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-08-27

Ved: Ulf Asp

Ulf taler over lignelsen om de tre tjenerne som fikk utdelt talenter til forvaltning. Å få høre om seg selv og sitt liv: «Du gode og tro tjener!» vil være det mest avgjørende av alt. En ting er å være god til noe. Noe annet er å leve i Guds godhet og være virksom med godhet som drivkraft.