Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 25. søndag i treenighetstiden

Ryenberget menighet, 2023-11-19

Bibelbok/tema: TreenighetstidenMarkus

Det er skolens dag i kirka. Håkon prest holder dagens andakt om en lam mann som hadde noen veldig gode venner.
Kan den historien lære oss noe om misjon?