Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte, 3. søndag i påsketiden

Ryenberget menighet, 2024-04-14

Bibelbok/tema: PåsketidenJohannes

Vi er fortsatt i påsketiden. Jesus sin oppstandelse er fortsatt verdenshistoriens viktigste hendelse.
Fred Søndby skal i talen ta oss med inn i "Troens øye ser det".