Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

For 150 år siden ble de første navnene ført inn i medlemsprotokollen i kirkesamfunnet, og dagen ble feiret nøyaktig på DELK-bursdagen, onsdag 16. mars i Skauen kirke. 

Foto: Grethe M.

Sent onsdag kveld var det samlet i underkant av 100 personer i Skauen kirke for å feire jubileet.  Historiebokforfatter, Jostein Bendiksen, dro oss gjennom en 40 minutters spennende tidsreise. Han beskrev reisen fra lukkethet til åpenhet på billedlig vis og med interessante sitat. I november utkommer jubileumsboken om kirkesamfunnet, skrevet av Jostein. Boktittelen er «Åpne en dør».

Underveis i jubileumskvelden var det valgt ut to gamle salmer med Laila Ween på orgel og piano. Hilde Sletten avsluttet det hele med  «Søte Jesus, gi meg nåde», sunget a cappella med sin dype, vakre stemme. Uten instrument, i gammel god DELK-tradisjon.

I kirketorget var det stilt frem kommunionsbøker (nesten like gamle som kirkesamfunnet selv), gamle bibler og annen litteratur, men også noen gamle ting fra tiden på Fen, Akkerhaugen, Borgenheim i Skien og Borgeskogen i Porsgrunn. Det var også satt frem to bord med gamle bøker som folk kunne forsyne seg av og ta med hjem til boksamlingen sin.

Etterpå samlet alle seg i kirketorget og i kirkestua for bløtkake og kaffe. Den gode og positive summingen kunne høres og ses på god avstand.

Takk til alle som bidro og spesielt takk til Jostein. Her er en hilsen fra han:

«Gratulerer med dagen, DELK! Gratulerer med 150 år med lærdom, utvikling og fornyelse. Gratulerer med en skoledrift som er i stadig utvikling. Og gratulerer med åpenhet og erkjennelse av at man alltid kan se etter nye måter å se andre på.» Jostein Bendiksen.