Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime 1 05.11.22: I sjelesorg hos Jesus

Telemark menighet, 2023-05-12

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: Matteus