Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bibeltime 2 05.11.22: Nytt mot i hjertet, mer modenhet i Kristus

Telemark menighet, 2023-05-12

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: Kolosserne