Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste allehelgensdag

Telemark menighet, 2023-05-12

Ved: Ulf Asp
Bibelbok/tema: TreenighetstidenLukas