Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Referat fra menighetsstyret – 2022

Referat fra menighetsstyremøte 15.02.22

Referat fra menighetsstyremøte 15.03.22

Referat fra menighetsstyremøte 19.04.22

Referat fra menighetsstyremøte 24.05.22

Referat fra menighetsstyremøte 30.08.22

Referat fra menighetsstyremøte 27.09.22

Referat fra menighetsstyremøte 25.10.22