Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

innsettelse-david-aspect-ratio-16-9
innsettelse-david-aspect-ratio-9-16

Ny eldste i menigheten

En festdag i Bjerkely kirke!
Menigheten fikk være med på en stor dag i Bjerkely kirke søndag formiddag.
En festdag i Bjerkely kirke!
Menigheten fikk være med på en stor dag i Bjerkely kirke søndag formiddag.

David Heian ble innsatt som eldste og Ole Døvik ble behørlig takket av. Morten prest sin tale og tilsynsmann Bertil Anderssons innsettelse av David var viktige elementer i en gudstjeneste der unge satte sitt preg på samlingen: Mille sang en vakker sang til sin far og oss alle, unge Camilla leste teksten, og dagens postludium og preludium ble spilt av den eminente unge musikeren Kristian.

Med to unge damer også som forbedere for David ser vi kanskje konturene av et generasjonsskifte i Bjerkely? Takken går til vår himmelske Far som utruster stadig nye mennesker til tjeneste. Og takk også til øvrige som bidro, ikke minst de som serverte koronatrygg kirkekaffe ute på kirkebakken etter Gudstjenesten!