Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

20221015_142951_2-scaled-aspect-ratio-16-9
20221015_142951_2-scaled-aspect-ratio-9-16

Frans av Asissis bønn

Foajeen i Bjerkely menighet er fylt opp med bilder, nærmest som en kunstutstilling. Og, ja! Det er en kunstutstilling, men også mye mer. Det er Anne Martha Askjer Kjær som stiller ut en bildeserie hun har malt om Frans av Assisis bønn. En munk og en bønn hun på et møte søndag kveld fortalte om til en fullsatt foajé.

20221015_142951_2-scaled-aspect-ratio-16-9
20221015_142951_2-scaled-aspect-ratio-9-16

Frans av Assisis bønn

Munken Frans startet den verdensomspennende Fransiskaner-ordenen, og bønnen som lyder hans navn er og stadig blir bedt av millioner av mennesker over hele verden. Og, mange er de som har latt seg forandre etter å ha tatt bønnen til sitt hjerte. Ta deg tid til å lese og be du også! Verden, nabolaget og dine nærmeste trenger mennesker som lever etter denne bønnen:

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tvilen rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen