Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

20220120_094315_2-scaled-aspect-ratio-16-9
20220120_094315_2-scaled-aspect-ratio-9-16

Kveldsgudstjeneste

En rast på vei til himmelen

Hver mandagskveld samles en trofast gjeng i bønnerommet.

En kveld i måneden erstattes denne Bønnetimen med en forbønnsgudstjeneste med nattverd på onsdag kveld. Vi som har deltatt på disse onsdagskveldene, opplever dette verdifullt og meningsfullt.

Midt i kanskje en hektisk hverdag kan vi ta en rast på vei til himmelen, rope i fellesskap til Gud «Skynd deg til vår frelse», vi kan lovsynge «Ære være Gud, den allmektige» og vi kan lytte til solosang eller diktet «Uten ett ord…» av Heidi

Midt i en travel uke blir vi bedt for, vi får knele og ta imot Jesus helt fysisk, og jeg får høre at Herren velsigner meg og bevarer meg, lar sitt ansikt lyse over meg, og gir meg fred. Sin fred.

Vi kjenner at vi står i en lang tradisjon, får være med i Kristi seierstog, og kan ta en hvil på vei til himmelen.

Avslutningsvis kan vi si «I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, lar meg få bo trygt. Bli hos oss, Herre Jesus, for natten er nær og dagen er over»

Noe å gå videre på; noe å gå natten og dagene i møte på.