Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Samling foran
Samling foran

Stor dag for barne og familiearbeidet i menigheten

«Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig»

En stor dag i Bjerkely kirke, da vi gjennom en forbønnshandling markerte at Berit Sveen Horn er ansatt som leder av menighetens barne- og familiearbeid.
Barn, unge og voksne følte at de fikk noe når Berit talte over temaet «Tilhørighet». Og, når hun synliggjorde at alle har fått en nådegave og er en del av noe større, traff det godt.
Synlig ble det også,  at vi har mye å takke Gud for, når Berit ropte opp representanter for aldersgruppene fra 0-5, 5-10, 10-20 osv, og vi fylte opp hele veien opp til gruppa 90-100 år!
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Berit.
Vær med å be om at Gud skal legge nye til menigheten, for alle som har oppgaver med barn og unge, for Berit og for det øvrige lederskapet.