Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Resultat eldstevalg

Resultat fra sist eldstevalg er klart og Harald Lie er gjenvalgt som eldstebror, med mer enn 90% av de avgitte stemmer. Hele menigheten ønsker Harald og hans familie Guds velsignelse over livet og tjenesten i årene som kommer.