Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Misjonsgruppa (Bjerkely)