Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndag er kirkedag

Søndager er det samling for alle i kirken. Her treffes unge, gamle, familier og enslige, ja alle for å dele Guds ord i felleskap.

Søndag er kirkedag og hver søndag skjer det noe i menigheten vår. Vanligvis er det Gudstjeneste eller søndagsmøte der vi sammen deler Guds ord og godt felleskap med hverandre i menigheten.

 

 

For barna

Under Gudstjenester er det søndagsskole for barna. Der får de høre om Jesus på en måte de selv forstår.

Det er også et lekerom i kirken. I lekerommet kan lyden overføres fra møtet, og rommet har et stort vindu som gjør at man kan se inn i kirkerommet, og høre lyden, uten at kirkerommet hører lyd fra leken.