Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

20211017_103208-scaled-aspect-ratio-16-9
20211017_103208-scaled-aspect-ratio-9-16

DELK Barn & familie – 2038 – En fremtidsvisjon 

«Året er 2038 og vi ser oss tilbake. Hva har DELK barn og familie betydd for oss disse 15 første årene? Barn og familie har vi satset på helt siden kirkesamfunnets begynnelse med opprettelse av de første skolene våre. Det har vært flere satsinger gjennom årene som har båret mye frukt. 

Men nå skal vi zoome inn på initiativet som ble tatt under samarbeidsrådets samling våren 2022. Initiativet munnet ut i en stilling ved hovedkontoret fra og med mars 2023, og barne- og familierådet ble etablert den påfølgende høsten. Vi satsa stort på søndagsskolene og på bibelgrupper for tweensa. Smågrupper med grundig bibelundervisning, og tid til spørsmål og samtaler. Ikke minst ble dette båret av trygge voksne som tok et fornya ansvar for å lede og utruste generasjonene under seg.

Veksten som begynte, spesielt i 2027 startet i grunn med de godt voksne. I menighetene med få eller ingen barn begynte enda flere besteforeldre målretta og tålmodig å invitere barnebarna sine med i kirke og søndagsskole. Etter to-tre år med tålmodig bønn, søndagsskole og familieaktiviteter begynte også enkelte av barnas foreldre å oppleve lokalmenigheten som sin egen, de inviterte med seg venner. Ballen begynte å rulle og nye ble lagt til menighetene.

Etter at vi utformet egne ferdige opplegg for familiemøter med rammer der de unge selv også kunne være med å legge premissene registrerte vi at de unge i økende grad også deltok under gudstjeneste-samlingene. De har blitt værende i menighetene i større antall, også dem som ikke er fullt så glad i den uttrykksform vi finner i liturgien vår. Disse har nå selv fått barn – barn som for øyeblikket er medledere i både søndagsskolene og på barneleirene. Fremfor alt er det en ny glød i hele kirkesamfunnet. På sankthansstevnet i år var halvparten av deltakerne barn og unge under 19 år! Vi produserer selv undervisningsvideoer og opplegg til familiegrupper i hjemmene, til søndagsskole og tweens-gruppene.

 

 

Trygge voksne som tok et fornya ansvar for å lede og utruste generasjonene under seg

Vi opplevde også et sterkt oppsving i SR 6/24b Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn giverinntekter, først i 2025, som gjorde at vi fikk muligheten til å investere penger inn i både videoutstyr, for ikke å glemme inn i leirarbeidet. Vi har nå tre årlige barneleirer med gjennomsnittlig deltakelse på 80 barn pr. leir, samt en årlig inspirasjonssamling for alle ledere i barne- og familiearbeid i kirkesamfunnet. Dette har gjort at vi kjenner hverandre bedre, vi har en større fellesskapsfølelse på tvers av menighetene. Ikke minst har vi gjennom vår digitale plattform gjort tilgjengelig en rekke ressurser som har vært tidsbesparende og avgjørende for at nye ledere har kommet til på tross av travle hverdager.

Alt i alt kan vi glede oss over optimisme og at nye kommer til tro gjennom barne- og familiearbeidene. En av våre nyeste menighetsplanter ble også til pga. en gruppe foreldre som bodde i samme område og opplevde et kall til å etablere en ny menighet der på stedet. Det er mange takkeemner, og vi er spente på hva de neste årene vil bringe med seg av både utfordringer og gleder.» 

Etter to-tre år med tålmodig bønn, søndagsskole og familieaktiviteter begynte også enkelte av barnas foreldre å oppleve lokal-menigheten som sin egen, de inviterte med seg venner

Dette var et forsøk på å tenke noe frem i tid – kanskje vil Gud gjøre noe helt annet mellom oss – hvem vet? Vi kan hvert fall minne oss på at Jesus vil fortsette å lede oss. Han er med oss, bygger sin kirke og ønsker mer enn oss at neste generasjon skal få møte Han. Oppdraget er det samme som det alltid har vært og hvis Gud er for oss – hvem kan da være imot oss? I Gal 6,9 blir vi oppmuntret til å ikke bli «trette»: «La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.» – 

 

Jesus vil fortsette å lede oss. Han er med oss, bygger sin kirke og ønsker mer enn oss at neste generasjon skal få møte Han