Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gamle Døvik kirke

Menighetsmøte har tidligere vedtatt at Døvik kirke skulle tas ned. Det var imidlertid et ønske om å ta hensyn til å avhende dette på en måte som menigheten kunne akseptere.

Lokal interesse

Det ble tidlig klart at vi hadde interessent ( Øyvind Skjeggerød )på Nordre Fossan Mølle. Kirkebygget var tenkt gjenreist i tilknytning til møllens historiske bygninger og det var gitt byggetillatelse fra Tønsberg Kommune.

Så skjedde det at primus motor for dette prosjektet ble syk og døde etter kort tid, og det ble ikke aktuelt for etterlatte å ta prosjektet videre.

Så ble det opprettet kontakt med en person i Trøndelag via Finn.no , men han trakk seg pga manglende byggetillatelse.

Ny kontakt

Aleksander Stav fra Hadeland var svært interessert, og det ble opprettet avtale med han om at alt skulle fjernes før 1 aug. 22. Det ble også krevd depositum på kr 30000 som i sin helhet skulle gå til å løfte ned taket på bygget. Dugnadsgjengen bygde også stillaser på begge sider av bygget. Slitasjen var utlånt uten vederlag av vår gode nabo Frico. Det ble også kjørt noen hengere på dugnad med avfall til gjenbrukstasjon. O Askjer har stilt opp en lang dag med stor kranbil og løftet av tak og tatt ned vegger. Stor takk til han som har stilt opp for menigheten helt gratis.

Bygget skal repareres og settes opp slik den er. Det er ikke langt unna Granavollen og søsterkirkene på Gran på Hadeland. Den skal bli et naturhus, som man kan bo i og dyrke planter/ grønnsaker i. Det er tenkt å drive utleie via Airbnb. Bygget får ett tak av polykarbonat.

Økonomi

Alt 1. Tilbud på riving fra entreprenør                               –     230 000 kr                                    

        Alle poster unntatt rund sum er regulerbare og kan bli lavere eller høyere.

Alt 2. Alt på dugnad                                                                 

        Depositum                                                                                  +     30 000 kr

        Oppsetting av stillaser                                                         +       6 000 kr

        Bortkjøring av dårlige materialer                                     +     10 000 kr

        Til sammen                                                                                +    46 000 kr

Når man har valgt alternativ 2. ble det ett gledelig positivt resultat for menigheten.

En stor takk for til alle som har bidratt.