Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_20211026_173942300_HDR-aspect-ratio-16-9
IMG_20211026_173942300_HDR-aspect-ratio-9-16

Nyansatt leder av barne og familiearbeidet

Berit Sveen Horn startet 1.Januar i sitt arbeid som leder for menighetens barne- og familiearbeid. Bli litt bedre kjent med henne i dette intervjuet.

 

 

Nå leder du fra nyttår menighetens Barne- og Familiearbeid. Hvem er så hun som gjemmer seg bak denne neseringen og det lune smilet?

«Jeg har vært lærer ved Bjerkely skole i femten år, så mange kjenner meg jo litt fra før.
Mannen min, Tom Erik Horn, har vokst opp i Delk, og Sigrun og Eivind Horn er mine
svigerforeldre. Jeg og Tom Erik giftet oss faktisk i Solberg kirke i 1999, så jeg har da en del
historie her allerede. Mine tre barn på 16, 18 og 20 år har også gått på Bjerkely og Granly
skole.»
«Som person kan jeg vel beskrives som kreativ, engasjert og omsorgsfull, og til tider litt
vimsete og temperamentsfull. Jeg er glad i å treffe og snakke med mange forskjellige
mennesker, og at det er mye liv rundt meg – så sant jeg har fått mine lange stunder med
alenetid med meg selv og Gud, vel og merke. Jeg glad i å skrive, synge og spille, og jeg har
skrevet barnebøker og sanger for barn og voksne.»

Nå bytter du arbeidsplass og flytter ned en etasje. Hva tenker du om det?

«Jeg har faktisk trivdes så godt på Bjerkely skole, med gode kolleger og flotte elever, at det
har vært vanskelig å se for seg å skulle jobbe med noe annet. Jeg har fått bruke mye av min
kreativitet, og jeg elsker å undervise og å lære nye ting selv. Å se barna både streve, vokse,
lære og blomstre har vært utrolig verdifullt, og jeg har vært veldig glad i dem alle sammen.
Men det er vel heller ingen hemmelighet at det er et ganske krevende yrke. Man gir mye av
seg selv.»

Hva tente deg, så du søkte denne utfordringen?

«Jeg hadde en lang periode i vår da jeg tenkte mye på hva jeg skulle gjøre videre. På grunn
av min totale livssituasjon, var det på tide å ta noen valg. Jeg ønsket å få mer overskudd til å
skrive og skape, men fortsatt ha kontakt med barn og unge og formidle til dem om Jesus og
livet med Ham. Jeg snakket mye med meg selv, andre og Jesus om disse tingene, og prøve å
lytte etter Guds vilje for livet videre. Midt i dette dukket annonsen for denne jobben opp på
facebook. Det kan vel sies at jeg tente i bånn og ikke sov noe særlig på tre netter. Det
opplevdes som et bønnesvar som traff mange av mine drømmer.»

Barne- og familiearbeidet er et stort område. Skal du gjøre alt selv? Hvor tenker du å sette inn støtet i første omgang?

«Siden dette er en nyopprettet stilling, kan jeg være med på å forme mye av oppgaver og
visjoner selv, noe jeg syns er spennende. I første omgang vil jeg helst være opptatt av hva
Gud holder på med allerede og vil gjøre framover. Jeg blir fort fristet til å ta tak i ting for å få
noe til å skje, så Gud har øvet meg mye i å slippe taket og tro at Han som virker i oss med sin
kraft … kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår (Ef 3,20). Det Jesus spør om
når vi går sammen med ham er, som Morten nevnte ved min innsettelse: Elsker du Meg? Det
er i relasjonen med Ham alt begynner, og kravene løftes av. Som menneske har jeg mange
ting jeg strever med i hverdagen, og jeg er helt avhengig av Gud. Men jeg har stor
frimodighet på Hans vegne, og Han har selv sagt at Han har tatt bolig i meg. Det er ikke lite!»

«Men jeg skal slett ikke stå alene i de konkrete oppgavene. Her er det allerede en menighet
full av folk som er glad i Jesus og har stått i tjeneste i lang tid. Jeg ønsker å anerkjenne alt
som er lagt ned av engasjement og timer i blant annet Hvitveisen, Søndagsskolen, Betweens
og familiekor. Jeg håper jeg kan få komme inn som en støtte og hjelper som gjør det enklere
å stå i frivillige oppgaver, for vi er en familie som gjør dette sammen. Jeg vil bidra med å
organisere, formidle og løfte fram vår felles visjon: Jesus til barna! Barna er en fullverdig del
av Guds familie, og det trenger vi å løfte fram.»

IMG_20210709_212336844_HDR-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_20210709_212336844_HDR-scaled-aspect-ratio-9-16

Har du noen utfordringer til oss som menighet, noen drømmer du vil dele med oss?

«For det første: Fortsett å be for barn og unge og arbeidet blant dem! Det betyr enormt
mye. Jeg ønsker meg også et par faste forbedere jeg kan sende en melding til når jeg står i
ulike utfordringer. For det andre tenker jeg det er viktig når forandringer skjer, at vi spør oss
om det er til glede og ære for Gud, framfor å vurdere om vi liker det eller syns det er
komfortabelt. Gud er den samme, men gjør stadig noe nytt, og det kan se annerledes ut enn
vi har sett for oss. For det tredje tenker jeg at det nå er viktig å ikke koble ut fordi man har
fått en som skal lede barn- og familiearbeidet, men å koble på. Ingen er for gammel til å
blomstre!»

Hvordan har du opplevd å bli tatt imot?

«Jeg ble veldig glad da jeg fikk vite at jeg hadde fått jobben. Det er jo en anerkjennelse i seg
selv. Jeg er rett og slett litt overveldet over den utrolig positive holdningen jeg har møtt
blant så mange som har ønsket meg hjertelig velkommen. Jeg har møtt stor tillit og opplevd
at det er ønsket å gi meg frihet og spillerom. Samtidig har folk vært opptatt av jeg ikke skal
stå alene i dette, men at jeg skal få hjelp og støtte. Det er betryggende. Jeg er i godt i gang
med jobben, men det tar selvfølgelig tid å komme inn i alt og tenke mer langsiktig. Så jeg er
glad jeg har fått beskjed om at det er lov å gjøre feil. Jeg vil bare si tusen takk for muligheten
til å få bli en del av dette fellesskapet som drar sammen!»

ETTERORD

Berit Sveen Horn startet sitt arbeid i menigheten fra 1. januar 2023, og har kontorfellesskap i
3. etasje.
Hennes nærmeste kollega blir Morten prest. Den som ansettes i nyopprettet stilling som
Barne- og Familiearbeider ved Hovedkontoret vil sikkert også bli en god medspiller.
Vi ønsker på vegne av hele menigheten Berit hjertelig velkommen, og lover å heie på, be for
og stille opp for henne!