Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bonn-og-bibel-scaled-aspect-ratio-16-9

Kontakt oss

Menigheten er organisert med et styre, ett eldsteråd med prest og et diakoni der du finner noen å snakke med, hvis du ønsker det.

Menighetens styre

Leder: Alf Henrik Engen: 92 81 45 87

Styremedlem: Synøve Ness

Styremedlem: Kari Anne Asp

Styremedlem: Bernt Kåre Volden

Styremedlem: Ragnar Thollefsen

Styremedlem: Harald Lie

Varamedlem: Ragnar Heian

 

Eldsteråd

Leder og eldste Harald Lie: 909 29 117

Prest Morten Askjer: 91 73 72 07

Eldste Odd Gjerpe

Eldste David Heian

 

Diakoni og bønnetjeneste

Herman Næss: 91 60 88 71

Karin Heum: 97 77 98 57

Heidi Halvorsen: 90 66 97 13

Synøve Ness: 99 03 21 63