Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Portrett-Eirik-aspect-ratio-16-9
Portrett-Eirik-aspect-ratio-9-16

Ny leder av menighetsstyret i Bjerkely

Eirik Thorvaldsen er valgt som ny leder i menighetsstyret i Bjerkely menighet. Vi tok en prat med han

Eirik, gratulerer med vervet som leder av menighetsstyret i Bjerkely! Hvem er så denne Eirik Thorvaldsen, som har sagt ja til å bruke av sin tid til beste for fellesskapet?

Jeg er midt i 50-åra, gift med Helen på 31. året, har fire barn fra 20-27 år, Mikael, Filip, David og Sara. Det er nok jobben min som daglig leder som også er hobby mesteparten av tiden, men mynt og frimerkesamling er noe jeg kobler godt av med en sjelden gang.

Hva ved Bjerkely menighet gleder deg, hva opplever du som positivt?

Jeg setter stor pris på hvor glad jeg opplever at forsamlingen i Bjerkely er i Jesus, og også hvor godt menigheten speiler hans kjærlighet til de som kommer inn i menigheten. Det er mye hjertevarme og ønske om å følge Jesu ord, så jeg tror det er godt for nye å komme til Bjerkely.

Men, om du skal utfordre oss litt; hva tenker du vi kan jobbe mer med?

Det er jo alltid en utfordring at det er så lett å være sammen med de man har det kjekt med og kjenner godt. Dette gjelder både når det å slippe nye inn i det sosiale fellesskapet i menigheten, men kanskje i enda større grad å bruke tid for å bli kjent med våre ufrelste naboer og sambygdinger. 

En tanke, et ønske til slutt, Eirik?

Mitt ønske er at vi ikke må bli så opptatt av arbeidet i kirken, at vi ikke har tid til vennskap og kontakt med mennesker som ikke kjenner Gud. Det er vel ett av våre viktigste kall, å dele det vi har fått med andre. Samt at vi må klare å være sannheten tro i kjærlighet.

Vi ønsker Eirik lykke til i oppgaven og ønsker at han og hele hans familie skal få kjenne på menighetens støtte og Guds velsignelse og omsorg i oppgaven! Det kan også nevnes at Eirik er medlem i kirkesamfunnets Læreråd. DELKs Læreråd «avgjør tolkning av Bibel og bekjennelsesskrifter med konsekvens for forkynnelse og praksis, liturgi, og andre saker av læremessig art»

Menighetsstyret

For uten nyvalgt leder Eirik Thorvaldsen består styret av Johanne Ugulen, Ragnar Thollefsen, Bernt Kåre Wolden, Kari Anne Asp og Harald Lie