Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Om oss

Bjerkely kirke i Undrumsdal er en del av Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK).  Vi bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre ut fra en klassisk kristendomsforståelse, der Bibelen som Guds inspirerte og troverdige ord er den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.