Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Om oss

Om oss

Bjerkely kirke i Undrumsdal er en del av Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn (DELK).  Vi bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre ut fra en klassisk kristendomsforståelse, der Bibelen som Guds inspirerte og troverdige ord er den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv.

3 blir til 1

I 2012 gikk de tre DELK menighetene Venneborg i Botne, Solberg i Fon og Døvik i Undrumsdal sammen og dannet DELK nordre vestfold.

 

 

Venneborg kirke

Vennborg kirke lå på gullhaug i et teglsteinsbygg som  menigheten hadde hatt siden:

Solberg kirke

Solberk kirke var DELKS eldste menighet og lå i Fon i Tønsberg kommune. Bygget ble solgt som atlier???

Døvik kirke

Etter salgene var de tre menighetene samlet i Døvik kirke før de i 2014 gikk til innkjøp av et industribygg liggende rett sør for Døvik kirke. Dette skulle bli til et menighetssenter for den nye menigheten.

 

Sammenslåing

Det ble i prosessen med planleggingen av ommgjøring av kirkebygget tidlig klart at menigheten ikke ville trenge hele bygget selv.

 

Bjerkely skole

Siden en av nøkkelaktivitetene til DELK er skoledriften ønsket menigheten å invitere skolen til å dele bygget.

Det var klart at noe av byggningsmasse tilhørende Bjerkely skole var gammel og trengte vesentlige investeringer i årene som kom. Skolen var positiv og det ble arbeidet videre med å inkludere skolen i byggets 2. og 3. etg.

 

Døvikveien 2

Det ble da mulig å selge gamle Bjerkly skole, og på den måten ble altså to kirkebygg og en skole, alle disse tre menighetene og skolen samlet under ett tak i Døvikveien 2 i Undrumsdal.

Dugnad

Medlemmer av alle de tre tidligere menighetene og foreldre tilknyttet skolen har bidratt med dugnad.

 

40.000 dugnadstimer til en verdi av 16.000.000 kroner

 

byggekostnad 29.925.000 pluss dugnaden

 

Vinteren 2016 sto kirkebygget klart til bruk og første søndag i advent startet vi nytt kirkeår med innvielse av nytt kirkebygg.

Høsten 2017 sto skolen, med lokaler i 2. og 3.etg. klart for skolestart.

Det var da, i løpet av de tre årene lagt ned over 40.000 dugnadstimer. Unge og gamle har bidratt og de eldste vi har hatt med er helt opp i nittiåra.

Star takk til alle de som har bidratt med arbeid, penger og tid gjennom hele byggeprosessen.