Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1.Pinsedag

Bjerkely menighet, 2022-06-05