Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

1.Pinsedag

Bjerkely menighet, 5. juni, 2022