Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

11.September – Gudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2022-09-11