Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

14.August – Ivar Lyngås

Bjerkely menighet, 14. august, 2022