Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

14.August – Ivar Lyngås

Bjerkely menighet, 2022-08-14