Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2 Juli – Formiddagsmøte

Bjerkely menighet, 2023-07-02