Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

21.August – Søndagsmøte – Idar Brekkå

Bjerkely menighet, 21. august, 2022