Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

21.August – Søndagsmøte – Idar Brekkå

Bjerkely menighet, 2022-08-21