Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

23.Oktober -Henning Alsaker

Bjerkely menighet, 2022-10-23