Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

23.Oktober -Henning Alsaker

Bjerkely menighet, 23. oktober, 2022