Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

25.Juni – Gudstjeneste

Bjerkely menighet, 2023-06-25