Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte Bot og bededag

Bjerkely menighet, 2022-10-30