Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Søndagsmøte Bot og bededag

Bjerkely menighet, 30. oktober, 2022