Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

4.September – Søndagsmøte – Randi Anne Skårdal

Bjerkely menighet, 2022-09-04