Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

7. April – Formiddagsmøte – Nils M Hovland

Bjerkely menighet, 2024-04-07