Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familiegudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 20. november, 2022