Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte

Bjerkely menighet, 2024-02-04