Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Berit Sveen Horn

Bjerkely menighet, 2023-08-06