Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Gunnar Hovland

Bjerkely menighet, 2024-03-24