Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Odd Gjerpe

Bjerkely menighet, 2023-02-26