Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Ole Hafell

Bjerkely menighet, 2024-02-18