Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Reidar Hvalvik

Bjerkely menighet, 2023-03-12