Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte – Tom Erik Horn

Bjerkely menighet, 2023-02-12