Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Formiddagsmøte

Bjerkely menighet, 2023-06-11