Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste

Bjerkely menighet, 2024-06-02