Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste – Erling Rantrud

Bjerkely menighet, 2023-01-29