Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste – Fred Arve Fahre

Bjerkely menighet, 2023-03-05