Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2023-02-19