Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 11. desember, 2022