Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gudstjeneste – Morten Askjer

Bjerkely menighet, 2022-12-11