Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Konfirmasjonsgudstjeneste

Bjerkely menighet, 2023-05-14