Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Maria Lura fra Israelsmisjonen

Bjerkely menighet, 27. november, 2022