Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Maria Lura fra Israelsmisjonen

Bjerkely menighet, 2022-11-27